Cogmed Werkgeheugen Training

Inleiding:

Het Werkgeheugen is het vermogen om voor korte tijd (een paar seconden) informatie vast te houden en deze informatie te verwerken tijdens het denken. Het werkgeheugen hangt samen met het vermogen om je te concentreren: je kunt informatie voor korte tijd vasthouden door je er op te concentreren, maar het verdwijnt uit je geheugen als je afgeleid bent.

Het werkgeheugen wordt onder andere gebruikt voor:

 • onthouden wat de leerkracht heeft gezegd of uitgelegd
 • onthouden van letters en getallen bij lezen of rekenen
 • het onthouden van instructies over wat je
  moet doen
 • het onthouden en verwerken van wat je net gelezen hebt
 • problemen oplossen een taak die meerdere stappen vereist, uitvoeren in een logische volgorde
 • concentreren op de handeling waarmee je bezig bent
 • plannen, organiseren en structuur brengen in je dagelijks leven

Cogmed Werkgeheugen Training

De Cogmed Training is een softwareprogramma dat ontwikkeld is voor het verbeteren van het werkgeheugen bij mensen met concentratiestoornissen of problemen met het werkgeheugen.
Gepubliceerde klinische studies hebben gedemonstreerd dat, na het voltooien van de Cogmed Training, bij 80% van de deelnemers het vermogen om te concentreren en gebruik te maken van complexe redeneervaardigheden duidelijk verbeterd is.

Effecten van de training:

Het allerbelangrijkste effect is het verbeteren van het werkgeheugen. Dit merk je o.a. in:

 • beter concentratievermogen
 • betere controle over impulsief gedrag
 • beter doorzettingsvermogen tijdens het uitvoeren van taken waarbij veel moet worden  nagedacht
 • betere schoolresultaten omdat je beter in staat  bent om op te letten

Doel van de training:

Onderzoeken hebben aangetoond dat het menselijk brein te trainen is, terwijl men dat vroeger voor onmogelijk hield. Wanneer je het werkgeheugen train, neemt de hersenactiviteit toe.
Door training kan het werkgeheugen tot wel 20% vergroot worden. Niet aleen het werkgeheugen verbeterd, ook ander functies die gerelateerd zijn aan het werkgeheugen, verbeteren, zoals het non-verbaal oplossen van problemen, controle over impulsief gedrag, het oplossen van wiskundige problemen en het begrijpend lezen.

Voor wie is de training bedoeld?

 • Er zijn drie versies van het trainingsprogramma:
  * voor kinderen van 3 tot 7 jaar
  * voor kinderen van 7 tot 17 jaar
  * voor volwassenen
 • Voordat met een training gestart wordt, vindt eerst een uitgebreid intakegesprek Er wordt gekeken of deze training een geschikte methode is voor u of uw kind. Er wordt gesproken over de voorwaarden om tot een succesvolle training te komen, zoals de begeleiding van het kind, de rustige werkplek, de planning van trainingsmomenten enz.
  Het is mogelijk dat het beeld cq. de diagnose nog niet duidelijk is. Er kan dan in onderling overleg afgesproken worden, dat er eerst onderzoek moet plaatsvinden alvorens te kunnen starten.
 • In de tweede sessie wordt het programma uitgelegd en gepresenteerd. Ook (een van) de ouders worden geinfromeerd over de inhoud van de training en hun hulp als trainingsmaatje.
  De ouders vullen een beoordelingsschaal in; het kind mag het progamma uitproberen.
 • De training duurt 5 weken en er wordt 5x per week getraind. De dagelijkse training kost tussen de 30 minuten en een uur.
 • Er is wekelijks telefonisch contact tussen de ouder/volwassene en de coach. Er kan ook worden afgesproken dat één trainingsessie in de praktijk wordt uitgevoerd, om direct te kunnen coachen en begeleiden.
 • Een maand na afronding van de training vindt een evaluiatiegesprek plaats over de resultaten van de training.
  Na deze evaluatie wordt een verslag gemaakt voor de ouders en het kind.
 • Na een half jaar vindt een tweede evaluatie gesprek plaats om de effecten op lange termijn te inventariseren.

De kosten van de training

De kosten van de training hangen mede af van de intensiteit van de begeleiding, maar bedragen minimaal € 650.—

Deze kunnen (deels) worden vergoed via de zorgverzekering (als eerstelijns psychologische behandeling) of uit een rugzakje of PGB betaald worden.

Contact

Vergoeding van mijn werkzaamheden via de gemeente alleen mogelijk is, als een PGB is toegekend.

Waarmee kan ik u helpen? *
Klik de juiste dienst aan
Bedankt! Het bericht is verzonden
Er is iets mis gegaan. Misschien bent u wat velden vergeten in te vullen. Wilt u direct contact? Mail ons dan op info@praktijkdelta.nl