DELTA
Praktijk voor orthopedagogiek

Vragen en twijfels over de ontwikkeling van uw kind.

Praktijk Delta is gespecialiseerd in onderzoek naar leerproblemen.
Als u of de leerkracht merkt dat uw kind achter blijft met lezen of rekenen, kan daar een oorzaak voor zijn. Die oorzaak kan ik d.m.v. een onderzoek wellicht achterhalen. In een gesprek kunnen we samen bespreken of de achterstand zodanig is dat er sprake is van een leerprobleem zoals dyslexie of dyscalculie.

 

Ook zijn er kinderen die een voorsprong laten zien op school en sneller dan anderen door de leerstof heen gaan. Ook voor deze kinderen kan het belangrijk zijn om meer informatie te verzamelen d.m.v. een test. Zij kunnen dan mogelijk profiteren van een plusklas op school of een bovenschoolse plusvoorziening.

 

Mocht u dus vragen hebben, neem gerust contact met mij op.

Contact

Mogelijkheden van Delta

Onderzoek van kinderen met verschillende stoornissen zoals:

Dyslexie

Rekenstoornissen

Meer- of hoogbegaafdheid

Jacqueline Smits

	Jacqueline Smits
Jacqueline SmitsOrthopedagoog / GZ-psycholoog
Tel: +31 6 19512550
Mail: info@praktijkdelta.nl
0
KINDEREN GEHOLPEN
0
AANSPREEKPUNT
0
BLIJE OUDERS

Neem direct contact op!

Contact